Obrázok
16.06.2024 | 16:54
Obrázok
Naša spoločnosť poskytuje špecifické služby, jednou z nich je aj pomoc pri vyplatení dlhov predávaných nehnuteľností ešte pred predajom!

Naše služby

Naša činnosť zahŕňa:

 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
 • obhliadka nehnuteľností,
 • oceňovanie nehnuteľností pre dedičské konania,
 • zabezpečenie  vyhotovenia  zmlúv   všetkých  typov : kúpnych, zámenných, nájomných a darovacích zmlúv,
 • zabezpečenie vyhotovenia znaleckých posudkov,
 • zabezpečenie vypracovania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 • zabezpečenie vyhotovenia geometrických plánov, vytýčenie pozemkov,
 • obstarávanie dokumentov z katastra,
 • poradenské služby v oblasti realít a financovania kúpy nehnuteľností,
 • pomoc pri vyplatení nedoplatkov súvisiacich s predávanými nehnuteľnosťami
 
Služby zahrnuté v odmene pre realitnú kanceláriu
 • spracovanie dokumentácie  potrebnej k inzercii ...,
 • reklama danej nehnuteľnosti – novinová inzercia, internet, databáza klientov, spolupracujúce realitné kancelárie
 • jednanie s tretími osobami, bankami, úradmi, správcami nehnuteľností,
 • zabezpečenie aktuálneho listu vlastníctva, katastrálnej mapy,
 • zabezpečenie vypracovania dokumentov,  zmlúv a   návrhu na vklad do katastra nehnuteľností potrebných pre prevod nehnuteľností ,
 • overenie podpisov,
 • poplatok za podanie vkladu do katastra nehnuteľností /nie zrýchlený/,
 • zabezpečenie vkladu do katastra nehnuteľností,
 • odovzdanie, resp. prevzatie prevádzaných nehnuteľností aj s protokolom o ich odovzdaní a prevzatí,
 • v súčinnosti  s  účastníkmi prevodu  nehnuteľností  zabezpečenie prepisu bytu u správcu bytového domu, prepisu elektriny, plynu, vody

Predom dohodnutá odmena za naše služby sa uhrádza až po úspešnom ukončení celého realitného obchodu.

TOPlist

Ig Reality

 • Jarková 31
 • 08001 Prešov
 • Telefón: 0903 670 564
 • E-mail: igreality@igreality.sk